Grupp med människor tittar medan några tillsammans tar ett spadtag i en sandhög.

Flera politiker medverkade vid det första spadtaget.

Kollektivt spadtag för nytt centralkök

Nu är bygget av nytt centralkök och ny matsal för årskurs 4-9 officiellt igång. Solen sken när det första spadtaget togs av både politiker och barn.

Centralköket byggs mellan Petrus Magniskolan och Katarinaskolan och ska ersätta Culinar på Birgittaområdet under nästa år. Samma byggnad inrymmer också en matsal för eleverna från båda skolorna, vilket innebär att cirka 450 elever kommer att äta här varje dag.

Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande, framhöll att det första spadtaget är viktigare än det sista, då det föregås av oerhört mycket planering och förberedelser innan det kommer upp ett färdigt förslag till beslut till politiken i kommunfullmäktige.

– Att beslutet togs enhälligt av de politiska partierna visar på enighet och samarbete för att göra det bästa för staden och dess invånare, konstaterade Karlsson.

Han berättade också att den nya matsalen också kommer att fungera som trygghetspunkt.
– Det kommer också att vara en plats där människor kan känna sig välkomna och omhändertagna ifall vi får någon samhällsstörning.

Själva spadtaget togs sedan tillsammans med representanter från övriga partier i kommunfullmäktige, samt några barn från Katarinaskolan, som i maj nästa år får börja äta i den nya matsalen.

Fakta om centralkök och matsal

Kvadratmeter matsal: 240 kvm plus ca  80kvm övrig yta (entré, toa m.m).
Platser i matsal: 180.
Kvadratmeter kök:  Virka 460 kvm.
Kostnad: Cirka 45 miljoner kronor.
Antal anställda: 9.
Klart: April 2025.