Järnvägsgatan/Hamngatan, i höjd med Boden, avstängd för trafik!

Med start den 21 september klockan 08.00 kommer Järnvägsgatan, i höjd med Boden, vara stängd för genomfart. Anledningen är att Vattenfall ska gräva för ny elanslutning. Förhoppningen är att arbetet ska kunna avslutas under dagen och att vägen kan öppnas för trafik igen till kvällen.

Följ orange skyltning för att ta dig dit du ska.