En buss på genomfarten i Vadstena

Inför terminsstarten: Info om elevresor för gymnasieelever

Alla som är folkbokförda i Vadstena kommun och går på gymnasiet får ett busskort. Du som ska börja i åk 1 kommer att få ditt busskort hemskickat till din folkbokföringsadress.

Busskort – läsårsbiljett för resor med Östgötatrafiken

Busskortet är en läsårsbiljett för resor med allmän kollektivtrafik. Läsårsbiljetten är giltig för resor i hela länet från läsårsstart i augusti fram till skolavslutningen i juni året därpå – alla vardagar, även lovdagar, från klockan 05:00 till 19:00.

Du åker gratis de första skoldagarna i augusti
Eftersom det kan ta lite tid innan alla busskort levererats får samtliga skolelever åka gratis till och från skolan de fem första skoldagarna vid terminsstarten i augusti.

Busskortet ska sparas från år till år
Du behåller ditt kort under hela gymnasietiden ( längst t o m vårterminen det år du fyller 20) och det laddas på med en ny läsårsbiljett för varje läsår.

Går du redan på en gymnasieskola och ska börja åk 2 eller 3 höstterminen 2023 behöver du inte göra något utan fortsätter använda det kort du fått av din skola tidigare. Inför läsårstart laddas den nya biljetten på.

Elevresor från landsbygden

Om du inte har möjlighet att ordna egna resor in till tätorten på morgonen för att komma med bussarna mot Motala eller Skänninge station kan du ansöka om elevresa från landsbygden. Elevresor från landsbygden är en extra tjänst som Vadstena kommun genom politiskt beslut erbjuder utöver det lagkrav som finns.

Du kontaktar Camilla Mellberg 010-234 70 36, camilla.mellberg@vadstena.se för att anmäla ditt behov. Kommunen lämnar sedan uppgifterna till Östgötatrafikens beställningscentral, som lägger in dina uppgifter i sitt system och sedan kontaktar dig för tider och påstigningsplatser.

Taxin ska ansluta till bussarna inne i Vadstena och beställningscentralen meddelar vilken tid du kommer att hämtas. Taxiresan är helt kostnadsfri.

Tänk på att det tar minst tio handläggningsdagar för Östgötatrafiken att samordna resorna.

Observera att du måste göra en förnyad ansökan inför varje nytt läsår!