Info för dig som planerar söka serveringstillstånd inför sommaren

Ska du eller ditt företag ha något event eller arrangemang i sommar? Om ni då planerar att sälja och servera alkohol eller sälja tobak, så behövs ett serveringstillstånd.

Serveringstillstånd för att få sälja och servera alkohol krävs för både slutna sällskap och till allmänheten, och försäljningstillstånd för att få sälja tobak.

Skicka in ansökan i god tid

Ett serveringstillstånd kräver en ansökan skickas in. Denna ska sedan handläggas och olika yttranden ska inhämtas innan ni den beviljas eller ej.
Detta tar vanligtvis några veckor, beroende på hur omfattande tillståndet är. Under sommaren söks det ofta fler tillstånd, samtidigt som många myndigheter har lägre personalstyrka. Det kan innebära att handläggningstiderna bli något längre.
Därför är det viktigt att söka tillstånd i god tid innan ett event eller arrangemang.

För att du ska vara garanterad att hinna få ditt tillstånd i tid ska du ha sökt senast dessa datum:

  • För tillfälligt serveringstillstånd juni och juli 2024 ska komplett ansökan vara inlämnad senast den 12 april 2024.
  • För tillfälligt serveringstillstånd augusti 2024 ska komplett ansökan vara inlämnad senast den 8 maj 2024.

Så ansöker du

För mer information om hur du söker, vad som ska finnas med när du söker och vad det kostar; gå in på kommunens webbsida – se länk nedan – eller ring kommunens alkoholhandläggare som finns i Motala.

Kontakta alkoholhandläggaren i Motala kommun genom att ringa Motala kommunens växel och be att bli kopplad. Nummer: 0141 22 50 00

Alternativt, ring alkoholdelegaten i Vadstena kommun. Nummer:  010 234 73 23