Besked om ishallen

Besked om ishallen

(Publicerad 10 juni 2021, uppdateras 5 oktober 2021)

Frågan om framtiden för Vadstenas ishall har diskuterats under en längre tid. Under 2020 visade en utredning på behov av betydande investeringar för att säkra långsiktig drift. Ishallen hade is under säsongen 2020/2021 men isläggningen kantades av tekniska problem som ledde till att säsongen tvingades avslutas i förtid.

Nu ges besked om att start inte kan ske 2021 utan att avgörande delar i systemet byts ut, men också att majoriteten vill renovera hallen och ge verksamheten som bedrivs där långsiktiga möjligheter till utveckling. Under hösten 2021 kommer därför renoveringar av hallen inledas, insatser som bland annat omfattar en ny ispist, ny belysning samt nya kompressorer.

Målet med renoveringen är att avsevärt förlänga livet på ishallen, men i första hand som en träningshall nivå A, i enlighet med Svenska ishockeyförbundets krav. Det innebär konkret att ishallen moderniseras men inte uppgraderas för att kunna hantera ett större publikantal. I och med detta kan en del matcher i framtiden komma att behöva spelas i andra ishallar, beroende på vilka krav som ställs från Svenska ishockeyförbundet för spel i olika serier.