Höjda räntor ger högre VA-taxa från årsskiftet

Den 1 januari 2024 väntar höjd VA-taxa för privatpersoner och företag i Motala och Vadstena, som har en gemensam vatten- och avfallsnämnd. Främst är det höjda räntor som påverkar avgiften för vatten och avlopp.

Kommunernas vatten och avlopp, VA, är så kallad taxefinansierad verksamhet. Den ska vara självbärande och inte vinstdrivande.

Det betyder att de avgifter kommunerna har för VA också är kundernas avgifter. Enkelt uttryckt: Våra utgifter är dina utgifter. Det innebär att taxorna påverkas när kommunerna ställs inför kostnadsförändringar.

Trend i hela Sverige

Förutom Inflation och ökade elpriser är stigande räntor den främsta orsaken till kommande taxehöjningar. Precis som privatpersoner och företag påverkas kommunerna av det aktuella ränteläget. Prognoser visar att räntorna stiger ytterligare kommande år. Det i sin tur kommer alltså att påverka VA-avgifterna för både privatpersoner och företag.

– Vi har varit förskonade från höjda räntor sedan 2002, men nu höjs räntorna även för de kommunala verksamheterna. Det är något vi inte kan påverka, säger ordförande för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd, Nils-Eric Dålse (SD).

Organisationen Svenskt Vatten har undersökt hur de kommunala VA-taxorna utvecklats i Sverige. En tydlig trend är att kommunerna nu genomför den största höjningen sedan 2002. Inflation, ökade elpriser och stigande räntor uppges vara de främsta orsakerna till taxehöjningarna.

Olika höjningar i kommunerna

Så här mycket beräknas VA-avgiften höjas för en normalstor villa i respektive kommun vid årsskiftet:

  • Motala: 70 kronor per månad
  • Vadstena: 155 kronor per månad

– Anledningen till den större kostnadsökningen i Vadstena jämfört med Motala är helt enkelt den att färre brukare delar på kostnaderna i en mindre kommun, säger Anders Hederborg (S), som är vice ordförande i nämnden och representant för Vadstena.

– Det fungerar ju så att kostnaderna för vårt vatten ska delas gemensamt av brukarna – taxekollektivet. När räntor och andra kostnader stiger innebär det taxehöjningar. Det är alltså inget kommunerna själva styr över. Intäkter och kostnader ska helt enkelt över tid vara i balans, förklarar han vidare.

Siffror för Östergötland

Sett till kommunernas storlek ligger Motala bra till och Vadstena relativt bra till när det gäller VA-taxan för en normalstor villa i Östergötland. Dyrast är avgiften i Ydre, billigast i Linköping. Månadskostnad för en normalstor villa:

  • Ydre: 986 kronor
  • Vadstena: 860 kronor
  • Motala: 655 kronor
  • Linköping: 526 kronor

När det gäller VA-taxan i flerfamiljshus har Motala länets lägsta avgift. Även Vadstena har en jämförelsevis låg avgift, den tredje lägsta i Östergötland. Dyrast är Finspång. Månadskostnad för lägenhet:

  • Motala: 245 kronor
  • Vadstena: 309 kronor
  • Finspång: 588 kronor

Hur mycket taxorna i slutänden kommer att höjas i Motala och Vadstena beslutas av vatten- och avfallsnämnden och kommunfullmäktige i höst. De höjda taxorna kommer att gälla från den 1 januari 2024.

– Det är viktigt att komma ihåg att svenskt vatten håller mycket hög kvalitet och leveranssäkerhet och är en relativt sett billig tillgång sett till nyttan och värdet. Det här en viktig resurs att hushålla med idag och i framtiden, säger Anders Hedeborg.