Utredarna Annika Kronwall, Lars Stjernkvist och Kenth Kronwall (i mitten), lämnade över gymnasieutredningen till representanter från kommunerna.

Gymnasieutredning föreslår samordnad gymnasieskola i västra Östergötland

Sex kommuner i västra Östergötland och Tranås kommun har tagit emot en gemensam utredning om gymnasieskolans framtida utformning.

Utredarna berör olika former för samordning av gymnasieverksamheten. Ett förslag är att de sex kommunerna (Tranås, Mjölby, Motala, Vadstena, Boxholm, Ödeshög) bildar ett gemensamt kommunalförbund.

Uppdraget till utredarna Lars Stjernkvist och Annika Kronwall var att ta fram ett förslag till framtida organisation för gymnasieutbildningarna i de sex kommunerna. Kommunerna vill kunna erbjuda så många elever som möjligt plats på skolorna i området, där utbildningar anpassas efter både individens och arbetsmarknadens behov.

-Vi har tagit emot utredarnas förslag och får nu arbeta vidare med det på tjänstemannanivå och politisk nivå, säger Johan Wernström, bildningschef.

Nästa steg är att samordna det politiska arbetet mellan kommunerna, där ett eventuellt beslut om att bilda kommunalförbund blir en fråga för respektive kommuns kommunfullmäktige.

Idag finns ett samverkansavtal med Östergötlands kommuner och Tranås kommun.

Kommunerna i västra Östergötland och Tranås har genom den gemensamma utredningen velat fördjupa samverkan i syfte är att skapa en effektiv organisation med hög kvalité.