Henrik Hendeby (styrelseordförande Vadstena sparbank), politikerna Frida Edholm och Peter Karlsson, samt vd Mikael Engdahl.

Gåva ger möjlighet till utökat arbete med ungdomars hälsa

Vadstena kommun har fått 1,7 miljoner kronor i gåva från Vadstena sparbank, pengar som framför allt riktar sig till hälsofrämjande åtgärder för barn och unga i kommunen.

Sparbankens styrelse har, i samråd med de styrande i kommunen, beslutat att ge sammanlagt 1,7 miljoner kronor till tre olika projekt som gynnar samhället och invånarna i hela kommunen.

Den största delen av pengarna riktas till projekt som ska arbeta med ungdomars hälsa för att motverka och förebygga psykisk ohälsa, skolfrånvaro med mera som kan leda till utanförskap, kriminalitet samt alkohol- och drogproblematik.

–  Detta gör att det pågående samarbetet mellan socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen kan fortsätta med att ytterligare stärka barn och ungdomars mående. Gåvan kan ge möjlighet till extra kompletterande insatser som kan göra skillnad, säger kommundirektör Madeleine Andersson.

“Skapar en vi-känsla”

Också från politiskt håll tas bidraget emot med tacksamhet.
– Vi i kommunstyrelsen har med glädje tagit ett gemensamt beslut att ta emot de här pengarna. Det skapar en vi-känsla i Vadstena när vi tillsammans med den lokala sparbanken gör samhällsbyggande insatser, säger kommunalrådet Peter Karlsson (M).

– I likhet med övriga landet ser vi en ökad ohälsa och droganvändning i Vadstena. Att förebygga i tid är väldigt viktigt. Denna miljon till insatser för barn och unga kommer att göra skillnad på riktigt, säger oppositionsrådet Frida Edholm (K).

Pengar till trygghetsåtgärder

De resterande pengarna ska gå till trygghetsskapande åtgärder utomhus. 500 000 kronor ska användas till att sätta upp energieffektiv belysning utmed Strandstigen i Borghamn.

200 000 kronor ska användas till att byta ut den äldre energislukande armaturen utmed elljusspåret i Rismarken.