Tre anställda på WSP kulturmiljö iklädda gula västar

Experter från WSP kulturmiljö ska inventera Vadstena kommun ut ett kulturmiljöperspektiv.

Fältstudier i kommunen – start för arbetet med kulturmiljöprogram

Under nästa vecka börjar arbetet med kommunens  kulturmiljöprogram. Då ska landsbygdens miljöer inventeras.  

Det är företaget WSP Kulturmiljö som av kommunen fått i uppdrag att ta fram ett heltäckande kulturmiljöprogram.
– I vårt arbete ingår att inventera kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och att identifiera och beskriva vad som är unikt för just Vadstena, Johanna Bergmark, bebyggelseantikvarie på företaget.

Kulturmiljöprogrammet riktar sig både till allmänheten, fastighetsägare och kommunens tjänstemän som arbetar med exempelvis plan- bygglovsfrågor.

– Det färdiga kulturmiljöprogrammet kommer att redovisas som en illustrativ PDF med ett stort bildmaterial och texter som på ett pedagogiskt sätt illustrerar kommunens bebyggelseutveckling och kulturmiljöer, berättar Johanna Bergmark.

Den 12 – 13 juni kommer en byggnadsantikvarie och en arkeolog från WSP att inventera landsbygdens kulturmiljöer. Arbetet med att inventera stadens kulturmiljöer fortsätter efter sommaren.

Ska ge en samlad bild

Under 1970-talet gjordes en inventering av bebyggelsen och miljöerna i Vadstena stad, vilket bland annat resulterade i ett antal miljöregler för innerstaden. Dessa används fortfarande av samhällsbyggnadsförvaltningen.
– Miljöreglerna är i huvudsak en vägledning av vad som får göras och inte får göras, men också till stor del en genomgång och beskrivning av byggnader i staden, säger stadsarkitekt Petter Frid och förklarar att det nya kulturmiljöprogrammet kommer att ha en annan karaktär:
– Det kommer inte att handla så mycket om vad man får göra och inte göra, utan vara en beskrivning av de värden som finns i hela kommunen. Det kommer att vara mer fokus på miljöer än byggnader.

Det handlar också, enligt honom, om att få en samlad och tydlig bild.
­– Det finns mycket skrivet om Vadstena i olika böcker och rapporter, nu ska vi paketera informationen och göra den tillgänglig på ett annat sätt. Inte bara för oss som arbetar med det, utan även för Vadstenaborna.

Kulturmiljöprogrammet är en viktig del av det påbörjade arbetet med ny översiktsplan för Vadstena kommun.