Fåglar , vass och en flyttad å – en annan del av Vadstena

Natur- och kulturguidning 11 september, klockan 14.00.

Mjölnaån flyttades och en hel mosse försvann men ut mot Vättern finns ett vassområde som är som ett Tåkern i miniatyr. Vi berättar om områdets historia, våtmarker och fågelliv.
Guider: Markus Lindberg och Ellen Hultman.

Samling: Vid reningsverket, följ Kronängsgatan genom industriområdet.
Arrangör: Vadstena kommun, Markus Lindberg, 0730-789250, markus.lindberg@vadstena.se

Om restriktioner fortfarande finns gäller maxantal.

Förbokning: Markus Lindberg, 0730-789250, markus.lindberg@vadstena.se