Satsning på kompetensutveckling

Satsning på kompetensutveckling

År 2019 startade ett länsövergripande projekt som kallas Evikomp. I projektet ingick samtliga av länets kommuner, regionen samt några kommunalförbund. Projektets huvudfråga var ”Hur kompetensutvecklar vi vår personal inom vård och omsorg?” och utifrån detta startade man läroplattformen Evikomp. Evikomp är alltså en läroplattform där alla kommunens medarbetare kan gå in och ta del av webbaserade kurser inom vård och omsorg. Inne i plattformen finns det både text-material att ta del av men också en hel del instruktionsfilmer. Det finns även en del diskussionsmaterial för t.ex. APT eller andra storgruppsmöten. Här är tanken att man kan se en film om till exempel bemötande och sedan finns det en del diskussionsfrågor att diskutera efter att man sett filmen.

Spår i läroplattformen

Projektet finansieras genom en EU-fond och bygger på olika spår som man går i läroplattformen. Ursprungligen skapades några grundspår som är tanken att alla som arbetar inom vård och omsorg ska kunna ha nytta av att ha genomgått. Därefter har varje kommun fått bygga egna spår. Vadstena kommun har bland annat skapat ett introduktionsspår där man lagt in kurser och information som är bra att gå inom som nyanställd i kommunen. Det är både kurser och informationsmaterial om ren vård och omsorg men också en del Vadstenaspecifik information om till exempel vårt verksamhetssystem, vår värdegrund etc.

När medarbetarna gått igenom ett spår finns det ofta en möjlighet att testa sig själv genom en form av prov för att se om man förstått allt. Resultatet för detta skickas sedan till chefen som också ser att man gått igenom spåret och tagit till sig kunskapen. All information och fakta som finns i plattformen är kontrollerat av olika professioner eller taget från till exempel Socialstyrelsen.

Socialförvaltningens mål med Evikomp

Målet inom socialförvaltningen i Vadstena är att fortsätta utveckla konceptet med Evikomp och fortsätta bygga egna spår, något som Evikomp är mycket positiva till och behjälpliga med. Det positiva med Evikomp är att det ger oss möjlighet att både ge våra medarbetare god och säker kunskap och även erbjuda kompetensutveckling på hemmaplan. Kompetensförsörjningen är en av framtidens stora utmaningar och Evikomp tror och hoppas vi kan hjälpa oss en bit på vägen.

För mer information går gärna in och läs mer om projektet på Evikomps egen webbsida.

Evikomp logotype