European mobilityweek

Europeiska mobilitetsveckan 2021

Du vet väl att du som medborgare kan vara med och påverka för en positiv hållbar utveckling, det kan exempelvis handla om resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering.

Europeiska mobilitetsveckan som pågår mellan den 16 – 22 september är en årligt återkommande kampanj som syftar till att införa och främja hållbara transportlösningar. Under veckan har du möjlighet att resa för en bättre hälsa och miljö!

Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att på olika sätt underlätta för invånarna att resa med hållbara färdmedel. 2021 års slogan är ”Res hållbart, håll dig frisk”.

Kampanjen belyser också det pågående och nödvändiga omställningsarbetet för att vi som kommun ska nå det uppsatta målet om att vara fossilbränslefria 2030. Har du idéer om hur Vadstena kommun kan underlätta hållbart resande, skicka gärna dina förslag till oss via appen Ett Bättre Vadstena.

Läs mer:

Europeiska mobilitetsveckans officiella hemsida
Europeiska mobilitetsveckan (Trafikverket)
Vadstena kommuns hållbarhetsarbete