En vecka fri från våld

Under vecka 47 uppmärksammar Vadstena kommun “En vecka fri från våld”, genom att delta i den våldsförebyggande kampanjen ”Ta snacket”. Temat för i år är “hedersrelaterat våld och förtryck” med tonåringar som primär målgrupp. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen och förebygga våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och förtryck samt att förändra normer som skapar förutsättningar för våld.

Kampanjen riktar sig dels till barn och unga med erfarenhet av att själva leva i en hederskontext, dels uppmuntrar den till att “ta snacket” och prata om hedersrelaterat våld och förtryck ur ett rättighetsperspektiv.

Fördjupad information om hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck finns på https://www.hedersfortryck.se/. Har du behov av råd och stöd finns det att få av individ- och familjeomsorgen i Vadstena, telefon: 010-23 471 50 mejl: socialnamden@vadstena.se

I samband med en vecka fri från våld går Vadstena kommun ut med en enkät med syfte att undersöka förekomsten av både våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i samtliga åldersgrupper i Vadstena kommun. Enkäten är helt anonym och kan inte spåras till person.

Enkäten finns att fylla i på: