Grupp människor sitter och lyssnar på föredrag

Efter öppet hus – samråd fortsätter i digital form

Samråd för Vadstena kommuns nya översiktsplan pågår fram till den 5 april. Nu väntar två digitala möten.

Två öppna möten för allmänheten har redan genomförts, ett i Vadstena stad och ett i Borghamn.  Totalt deltog cirka 90 personer deltagit.

– Det är positivt att så många är intresserade av arbetet med den nya översiktsplanen, säger samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck, som är nöjd över antalet deltagare på mötena.

– Frågor och synpunkter som har kommit upp under mötena är bland annat hur vi kan få fler invånare till Vadstena kommun, en önskan om att utveckla vissa grönområden men framför allt är man intresserad av vad som föreslås i närheten av det område där man bor, säger Karin Schalin, samhällsplanerare.

– Flera personer har även uppskattat att få en visning av den digitala översiktsplanen vid mötena då det är ett nytt format och lite ovant, säger Nasos Alexis, planarkitekt och GIS-samordnare.

Utöver de öppna mötena för allmänheten har olika riktade möten hållits med bland annat skolelever, markägare och företagare.

Två ytterligare mötestillfällen för allmänheten erbjuds under mars månad, men då i form av digitala möten.

  • 25 mars klockan 12.00-13.00
    26 mars klockan 16.00-17.00

De digitala frågestunderna kommer genomföras via Teams. Länk till mötet kommer att publiceras samma dag som frågestunden hålls på kommunens webbsida.