Drop-in: Bygglovsrådgivning på InfoCenter 28 maj

För dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt erbjuder kommunen bygglovsrådgivning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bjuder på tisdag den 28 maj in till drop-in på InfoCenter, Storgatan 28, från klockan 15:00-17:00.
Förutom allmänna frågor om bygglov eller anmälan finns även möjlighet att ställa frågor om strandskydd.
Vid bygglovsrådgivningen får du prata med en av byggenhetens handläggare och få reda på sådant du kan behöva känna till innan du kommit för långt i din planering.
Det kan exempelvis röra sig om frågor som; om det behövs bygglov, vad som gäller i ditt område, hur mycket du får bygga eller om det finns några andra särskilda regler.
Du kan även rådgöra med våra handläggare kring lämpliga utformningar med hänsyn till kulturhistoriska värden.
Har du ett pågående ärende och har frågor i det ärendet kontaktar du din handläggare.