Ditt ansvar för vattenmätaren

Under 2024 kommer väldigt många vattenmätare bytas ut i Motala och Vadstena kommun. Som fastighetsägare ansvarar du för vissa delar för att underlätta bytet av vattenmätaren.

Du ansvarar exempelvis för att platsen där vattenmätaren sitter är godkänd innan vi kommer för att genomföra bytet. Du som fastighetsägare är enligt lag ansvarig för att VA-installationen är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra. Vattenmätaren ska vara lättillgänglig för Motala kommuns personal.

Om personal har åkt ut till dig och sedan inte kunnat byta mätaren på grund av brister på mätarplatsen, kan det vara förenligt med en förgävesavgift på 500 kronor.

Om du har fått en tid för mätarbyte förväntas du vara hemma när vi kommer, alternativt se till att någon annan kan släppa in personalen som ska byta. Om du vill omboka din tid, kontakta Servicecenter. Normalt sett tar arbetet cirka 15-20 minuter och under tiden är vattnet avstängt. Mätarbytet är kostnadsfritt.

Godkänd mätarplats

Vattenmätaren ägs av kommunen och som fastighetsägare måste du upplåta plats för mätaren och ge oss tillträde vid behov. I Motala och Vadstena är det personal från Motala kommun som utför byten och kontroll av mätaren.