Det här gäller från och med 29 september

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att steg 4 i nedtrappningen av pandemirestriktioner påbörjas den 29 september. Beslutet grundar sig framförallt på den höga vaccinationstäckningen.

Här sammanfattas vilka restriktioner som tas bort och vilka allmänna råd som fortfarande gäller.

Restriktioner som tas bort 29 september

  • Deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort.
  • Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatserna inledas.
  • Kravet på sittande servering på restauranger tas bort.
  • Begränsningen på åtta personer i ett sällskap inomhus på restaurang och kafé tas bort.

Allmänna råd som fortsatt gäller

  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel.
  • Vaccinera dig för att undvika att bli allvarligt sjuk.
  • Håll dig informerad om förändringar kring restriktioner och allmänna råd.

Läs mer

Restriktioner som tas bort den 29 september – Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringens plan för avveckling av restriktioner