Grusväg intill koloniområdet

En del av Tycklingerundan kommer att vara avstängd av säkerhetsskäl.

Del av Tycklingerundan tillfälligt avstängd

En del av Tycklingerundan kommer att vara avstängd från och med torsdag den 24 augusti.

UPPDATERAD TEXT

Avstängningen kommer att vara mellan badet och odlingslotterna, med start torsdag morgon. Orsaken är att det kommer att ske maskinröjning av betesmarken som löper utmed gångstråket. Detta arbete kommer att pågå cirka två veckor och vara klart under vecka 35.

Det kommer att finnas infotavlor från båda riktningar.