Biltvättarhelgen: Därför ska du inte tvätta bilen på gatan

Värnar du om din badsjö och närmaste vattenmiljö? Då ska du inte tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten.

#hållbaravadstena

Den 22 – 23 april är Biltvättarhelgen, ett initiativ från branschorganisationen Svensk vatten. Syftet är att sprida kunskap om vad det innebär att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten, istället för i en biltvätt eller tvätthall.

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav.
Dessa ämnen är skadliga för både människa och miljö, och dessutom svåra för naturen att bryta ner.

Varför är det då så viktigt att inte tvätta bilen hemma. Svensk vatten ger svar på två vanliga frågor:

Föroreningarna regnar väl av när jag kör bilen i regn i vilket fall som helst?

De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Detta sker över väldigt långa sträckor utmed landsvägarna vilket resulterar i mindre förorening per meter.

Större problem för vattendragen uppstår när flera i ett bostadskvarter tvättar bilar eftersom allt dagvatten då leds från samtliga garageuppfarter i kvarteret/området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration av asfaltsrester och även olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen.

Om jag använder miljömärkta biltvättmedel – kan jag tvätta bilen på garageuppfarten då?

Biltvättmedel (om de är miljömärkta) är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar påverkar det vattenlevande djur negativt.

Jämfört med de olje- och asfaltrester + tungmetaller som finns i tvättvattnet är miljömärkta tvättmedlet ändå ett mindre vattenmiljöproblem.