Affär vid korsning i Borghamn

Dags för sandupptagning i Borghamn

Från och med måndag den 15 april kommer sand- och grusupptagningen att börja i Borghamn.

Du som fastighetsägare ansvarar själv för att sopa upp och föra bort sand och grus från gångbana, trottoar och cykelväg i anslutning till din fastighet.
Har du möjlighet kan du sopa ut gruset i intilliggande vägbana så kommer sopmaskinen åt att ta upp det. Tack för hjälpen!