Dags för årets sandupptagning

Här kommer ett vårtecken: från och med måndag den 25 mars kommer sand- och grusupptagningen igång i full utsträckning.

Du som fastighetsägare ansvarar själv för att sopa upp och föra bort sand och grus från gångbana, trottoar och cykelväg i anslutning till din fastighet.
Har du möjlighet kan du sopa ut gruset i intilliggande vägbana så kommer sopmaskinen åt att ta upp det. Tack för hjälpen!