Valnämnden granskar röster – öppet för allmänheten

Onsdagen den 14 september räknas bland annat inkomna brevröster av Valnämnden, med start 9.00.

Sammanträdet hålls i Vävaren i kommunhuset och är öppen för allmänheten.

Valnämnden går igenom kvarvarande icke granskade förtidsröster, i distrikten underkända förtidsröster samt inkomna brevröster.