Grafik lärarbehörighet. Källa: Lärarförbundet

Vadstena har högst lärarbehörighet i hela landet

Vi kan med glädje och stolthet konstatera att Vadstena är den kommun i landet som har högst behörighet i hela landet. I oktober 2021 hade motsvarande 95 procent av lärarna lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne vilket är en ökning med 9 procentenheter från året innan.

– Ett gott samarbete mellan skolorna och en kontinuitet i vårt arbete som gör att många lärare hör av sig och vill jobba här, säger Anna Andersson, rektor både för Sankt Persskolan (F-2) och för Katarinaskolan (3-6).

– Vi har satsat mycket på att utveckla en bra lärmiljö, där vi ser till varje elevs behov och gör de anpassningar som krävs. Det bidrar till att man pratar gott om Vadstena och vårt sätt att arbeta på.

Vi har många lärare som pendlar in från andra kommuner för att jobba här, säger Johan Parmbäck, rektor på Petrus Magni skola.