Vadstena första östgötakommun med detaljplaner på nationell geodataplattform

Den 18:e februari blev Vadstena kommun den första kommunen i Östergötland att tillhandahålla detaljplaner via Lantmäteriets nationella geodataplattform.

– Det är ett viktigt steg i kommunens arbete med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, säger plan- och bygglovchef Anna Säfström.