Uppföljning av trygghets- och förbättringsvandring 220405

Tillsammans med den kommunala bostadsbolaget VFAB genomförde Vadstena kommun den första trygghets- och förbättringsvandringen den 5 april 2022. I vandringen deltog tjänstepersoner från olika verksamheter, politiker, polisen och vadstenabor.

Vandringen började Hyresgästföreningens lokal på Hovvägen 26 och därefter gick vi en runda runt kvarterna Hertigen och Riddaren samt förskolan Blanka och Katarinaskolan.

Inkomna synpunkter

Totalt fick Vadstena kommun och VFAB in omkring 20 synpunkter via appen “Ett Bättre Vadstena”. Förslagen som kom in rörde bland annat bättre belysningen, förbättra asfaltering, korta ner buskage, rusta upp lekplatser, bättra utemiljön runt Katarinaskolan för att nämna få.

Uppföljning

Vadstena kommun har tillsammans med VFAB haft uppföljningsmöte där förslagen fördelas utifrån förvaltning och verksamhetsområde. Nedan kommer åtgärderna att på sikt presenteras.

Vadstena fastigheter AB, VFAB

VFAB äger och förvaltar kommunala bostäder som består av 730 lägenheter. VFAB förvaltar även kommunens samlade fastighetsbestånd såsom skolor, förskolor, idrottsplats, ishall, kommunhus med mera.

Exempel på förslag som VFAB ansvarar för är rusta upp lekplats i Riddaren och förbättra belysning på parkeringar på Hertigen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbygnadsförvaltningen ansvarar bland annat för skötsel av gator och park.

Exempel på förslag som förvaltningen ansvarar för är att förbättra asfalteringen och se över övergångsställen.

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är fastighetsägare och ansvarar tillsammans med VFAB att exempelvis reparera staketet vid fotbollsplan på Katarinaskolan.

Skolprojektet

En del av de inkomna förslagen kommer att omfattas av Skolprojektet. Exempel på förslag är snygga till utemiljön och förbättra belysningen på Katarinaskolan.

Läs mer:

Ett Bättre Vadstena

Häng med på den första trygghets- och förbättringsvandringen

Skolprojektet