returpapper i stora packade buntar

Returpapper blir kommunalt ansvar 2022

Från och med 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och blir en del av det kommunala avfallet, det vill säga det avfall som kommunen ansvarar för. Förändringen innebär att kostnader för returpappershanteringen istället kommer att finansieras via kommunens avfallstaxa.

I december 2020 beslutade regeringen att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Producentansvaret har inneburit att exempelvis tidningsbranschen har varit ansvariga för att samla in och återvinna returpappret samt att de burit kostnaderna för detta. Returpapper är till exempel tidningar, tidskrifter, reklamtryck, kataloger, pocketböcker med mjuk pärm, och skrivpapper.

Kommunen godkänner entreprenörer

Från och med 1 januari 2022 ska kommunen alltså hantera insamling och avsättning eller behandling av returpapper. För Vadstenas del sköts detta via Motala kommun.

Från den 1 januari 2022 krävs också en auktorisation, ett godkännande, från kommunen för företag att utföra fastighetsnära insamling av returpapper från verksamheter och hushåll med gemensam avfallshämtning i Vadstena kommun.

Invånare och fastighetsägare i regionen kan fortsätta att återvinna sitt returpapper precis som tidigare. I praktiken ändras inget för den som lämnar returpapper till återvinning mer än huvudmannaskapet.

Här kan du läsa mer om fastighetsnära insamling av returpapper. 

Beställning av fastighetsnära hämtning

Fastighetsägare eller verksamheter som önskar få hämtning av returpapper kan från och med 1 januari 2022 anlita valfri leverantör som är auktoriserad av Motala kommun.

För fastighetsägare och verksamheter som idag har fastighetsnära insamling av returpapper kan insamlingen fortsätta som idag, om entreprenören som utför insamlingen är auktoriserad/godkänd av kommunen. Fråga entreprenören om de kommer att söka auktorisation.

Ersättning till entreprenörerna per levererat ton papper av godkänd kvalitet kommer att betalas ut med samma belopp som tidigare – fastighetsägare och verksamheter bör alltså inte förvänta sig någon ändring i kostnaden för insamlingen.