Start för Öppna förskolan i nya lokaler

Öppna förskolan på Dalsgården

Välkommen till Öppna förskolan på Dalsgården!

Till Öppna förskolan är föräldrar och barn välkomna. Här kan ni delta i olika aktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna. Ni kan leka, läsa en bok, sjunga, utforska eller skapa något tillsammans med ditt barn.

Det finns även möjlighet att få vägledning i föräldraskapet och lära känna andra familjer. Här möts man av en pedagog och en BVC-sköterska.

Öppna förskolan finns på Dalsgården, Skänningegatan 22.

Öppet onsdagar 9.00 – 11.30 från och med den 7/9.