Montagebild på kommunhusets fasad samt ordförandeklubba

Här är de nya ledamöterna i kommunstyrelsen

Nu har kommunfullmäktige beslutat vilka som ska sitta i de kommunala nämnderna och styrelserna fram till 2026.

Kommunfullmäktige har redan haft sina första möten med de ledamöter som kom in efter valet i september. Vid gårdagens möte valdes också fullmäktiges nya presidium:

Ordförande: Bashar Abboud (S)
Vice ordförande: Peter Ström (M)
Andre vice ordförande: Lars Ekström (K)

Nedan följer valda ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, som tillträder vid årsskiftet.

Kommunstyrelsen:

Ordförande Peter Karlsson M
1:a vice ordförande Fabian Thun S
2:a vice ordförande Frida Edholm K
Ledamot Kristina Carlsson M
Ledamot Marcus Bergmar M
Ledamot Karin Ceder M
Ledamot Desirée Forsén S
Ledamot Maria Jönsson K
Ledamot Dag Källman V
Ledamot Roland Sjödahl C
Ledamot Björn Sandberg SD
Ersättare i kommunstyrelsen:

Kerstin Ramå (M), Göran Fältgren (S), Malin Löfstedt (K), Filip Manfredsson (M), Josephine Sundström (M), Jörgen Strand (M), Jenny Bytander (S), Bengt-O Pettersson (K), Tommy Kennberg (MP), Patrik Stenlund (KD), Carina Lagerqvist (SD).

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Ordförande Peter Karlsson M
Första vice ordförande Fabian Thun S
Andra vice ordförande Frida Edholm K
Ledamot Kristina Carlsson M
Ledamot Dag Källman V
Ersättare i kommunstyrelsen arbetsutskott:

Marcus Bergman (M), Göran Fältgren (S), Malin Löfstedt (K), Karin Ceder (M), Roland Sjödahl (C).