Klart vilka som ska sitta i nämnderna

Vid onsdagens sammanträde i kommunfullmäktige beslutades vilka som ska sitta i de kommunala nämnderna.

De nya ledamöterna nämnderna tillträder vid årsskiftet och sitter sedan i 4 år.

Kultur- och utbildningsnämnd:

Ordförande Göran Fältgren S
Första vice ordförande Eva Ahlstedt M
Andra vice ordförande Lena Linde K
Ledamot Rita Omvik M
Ledamot Pia Karlsson S
Ledamot Ida Olai K
Ledamot Elin Boreson Stenlund KD
 Ersättare:

Fredrik Unger (S), Erika Rockler Ottosson (M), Moa Bjärestrand Lindqvist (K), Ann-Marie Hjelm (M), Kevin Ekman (S), Rune Lemon (K), Claes Westling (V).

Samhällsbyggnadsnämnd:

Ordförande Lars Öhman M
Första vice ordförande Karolina Hoff S
Andra vice ordförande Carl-Henric Juhlin K
Ledamot Johan Ektander M
Ledamot Monya Axelsson S
Ledamot Mats Wahrén K
Ledamot Eivor Folkesson MP

Ersättare:

Jasmine Borg (M), Per-Arne Pettersson (S), Jane-Ove Pettersson (K), Ann-Charlotte Agerham (M). Najeh Ramadan (S), Jonas Carlsson (K), Eva Skoog (V).

Socialnämnd:

Ordförande Jenny Bytander S
Första vice ordförande Barbro Henriksson M
Andra vice ordförande Lars Ekström K
Ledamot Victoria Gustafsson S
Ledamot Annica Johansson M
Ledamot Kenneth Rydenlund K
Ledamot Anita Källman V

Ersättare:

Calle Niklasson (S), Kristine Skog (M), Gisela Tapper (K), Gun Marie Boström (S), Margareta St Cyr (M), Lars Murling (K), Tommy Kennberg (MP).

Vatten och avfallnämnd – gemensam med Motala kommun.
Vadstenas ledamöter:

Ledamot Anders Hedeborg S
Ledamot Ryno Berg K

Ersättare:

Lars Öhrman (M), Urban Tellström (KD)

Valnämnd:

Ordförande Ann-Catrin Kristiansson S
Första vice ordförande Jörgen Strand M
Andra vice ordförande Michael Fredriksson K
Ledamot Josephine Sundström M
Ledamot Bo Johansson C

Ersättare:

Peter Hallin (S), Caroline Ottosson Rockler (M), Cristoffer Larsson (K), Monica Rosén (M), Ingvar Frid (V).