Kritik på teknik – betygssätt våra gator, parker, vatten, avlopp och hushållsavfall

Är du en utav 500 utvalda personer som får chansen att betygssätta gator, parker, vatten, avlopp och hushållsavfall inom Vadstena kommun? I så fall kommer du att få ett brev från undersökningsföretaget Indikator.

Undersökningen Kritik på teknik görs på uppdrag av Vadstena kommun och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och pågår under hela våren. Resultatet presenteras i maj.

Grattis till möjligheten att göra din röst hörd! Vi tackar på förhand för ditt engagemang!