Kabelfel, Strandpromenaden

Kabelfel, Strandpromenaden

För kännedom:

Belysningen längs med strandpromenaden, från Klosterhotellet fram till hamnkontoret är släckt på grund av kabelfel.

Arbetet med att åtgärda felet påbörjas redan i morgon, onsdag och beräknas vara färdigt innan midsommar.