Inför nyårsafton: Dessa tider är det tillåtet med fyrverkerier

Det är tillåtet att skjuta fyrverkerier från klockan 18.00-03.00 på nyårsafton. Dock är det viktigt att följa de regler som finns.

Du som skjuter fyrverkerier ska alltid iaktta försiktighet och hänsyn krävs inför boende och inte minst djuren i närhet till den platsen.
Du får aldrig avfyra fyrverkerier i tätbebyggt område och det är också viktigt att gällande åldersgränser följs.

Det behövs tillstånd hos polisen om man vill avfyra fyrverkerier på en plats där det finns risk för att personer eller egendom tar skada.