Porträttbild av Göran Fältgren framför Birgottastaty

Göran Fältgren är ordförande för kultur- och utbildningsnämnden.

Göran Fältgren: Viktigt att kunna lyssna och att ställa frågor

POLITIKERPRESENTATIONER
Hur väcktes ditt politiska intresse?

– I mitt föräldrahem. Mina föräldrar var inte politiker men intresserade av samhällsfrågor. Min mamma som var sjuksköterska såg hur barn kunde fara illa. Min pappa hade ett typiskt arbetaryrke.

När och varför blev du engagerad i ditt parti?

– Jag värvades av en god vän 2006. Hon var landstingsråd och en duktig politiker. Hon sa att hon trodde jag kunde ha något att bidra med. Jag insåg att det var dags att engagera mig och inte bara titta på och ha en massa åsikter om hur man bör göra istället.

Vilka tycker du är de viktigaste egenskaperna hos en kommunpolitiker?

– Att kunna lyssna och att ställa frågor. Att ha ett utifrånperspektiv är nyttigt – att se sin roll som medborgarnas öga och öra.

Vad är det bästa med Vadstena?

– Staden är väldigt enkel att leva i. Ett bra utbud av affärer, restauranger och fritidsaktiviteter i stan och god grannsämja på landet. Det finns mycket att vara stolt över i Vadstenas och Borghamns historia och kulturliv. Även naturens mångskiftande karaktär, alltifrån Vättern till Tåkern och Omberg. Och inte minst en hissnande storslagen himmel över de vida slätterna.

Vad kan bli bättre?

– Hållbarhetsfrågorna är avgörande för framtiden och måste komma mer i fokus. Vi ska bli mer uppmärksamma på trygghet och välmående hos våra barn och äldre.
– Jag tror att vi ytterligare kan förstärka vår position inom turism- och besöksnäringen. Samarbete och samverkan kan vi utveckla mer – i kommunhuset, med våra grannkommuner och inte minst med civilsamhället. Samarbete är nyckeln till framgång.

Vad har du för fritidsintressen, utöver politiken?

– Jag sjunger i olika körer och tycker om att hålla mig i trim. Jag är aktiv i föreningslivet och läser en hel del facklitteratur.

Fakta: Göran Fältgren

Ålder: 62 år.
Bor:  Väversunda.
Familj: Make.
Yrke: Administrativ konsult.
Partitillhörighet: Socialdemokraterna.
Uppdrag: Ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen.