Detaljplan för del av Vadstena 4:44 ute på granskning

Detaljplaneförslaget för del av Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen ställs ut för granskning under tiden 7 juni – 9 juli 2021

Vadstena kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44 öster om Tycklingevägen. Samrådet genomfördes mellan 28 september och 4 december 2020 och nu ställs förslaget ut för granskning. Granskningstiden pågår mellan 7 juni och 9 juli 2021

Klicka här för att läsa mer om planprocessen, ta del av planhandlingarna och få reda på hur man lämnar synpunkter om förslaget.