Vill du bli begravningsombud?

Nu söker Länsstyrelsen begravningsombud för tidsperioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Vad gör begravningsombudet? 

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Hur blir jag begravningsombud? 

Om du vill bli begravningsombud ska du vara opartisk och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan. Däremot får du vara medlem i Svenska Kyrkan. Du behöver också ha kunskap om:

  • ekonomi
  • begravningsseder
  • olika religioner och livsåskådningar.

Som begravningsombud ska du delta i den utbildning som Länsstyrelsen erbjuder krävs för att du ska kunna utföra uppdraget.

Får jag någon ersättning?

Ja, begravningsombud får du ett årligt arvode, samt ett belopp för varje sammanträde som du deltar i. Du får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar. Hur mycket pengar du får i årligt arvode beror på folkmängden i den kommun eller det område som du är begravningsombud i.

Hur kan jag anmäla mitt intresse? 

Vadstena kommun har möjlighet att föreslå en lämplig person för uppdraget. Är du intresserad av att vara begravningsombud, skicka ett mail med motivering till:
baharan.raoufi-kvist@vadstena.se så snart som möjligt men senast den 14 november.

Frågor och funderingar?

Vänligen kontakta Länsstyrelsen Östergötland på 010-223 50 00 eller  ostergotland@lansstyrelsen.se