Vattenavstängning på Birgittaområdet torsdag kväll

Just nu pågår ett arbete med att byta en vattenledning som finns i området runt Klosterängsvägen/Jungfruvägen.

När den nya ledningen ska kopplas ihop med det befintliga ledningsnätet behöver vattnet att stängas av. Det kommer att behövas avstängningar vid flera tillfällen under arbetets gång. Dessa planeras i möjligaste mån till kvällstid, detta för att inte störa vårdcentralens verksamhet.

Den första avstängningen kommer att äga rum torsdagen den  9 november med start klockan 17:15 och beräknas pågå cirka fyra timmar.

Vi ber dig vara förberedd och ha vatten tillgängligt

Det är bra om du själv är förberedd på dessa vattenavbrott.

Ett tips är att ha en karaff, PET-flaska eller liknande som är fylld med vatten ståendes för att klara kaffekokningen med mera under den tid som vattnet är avstängt. Du kan även ha en hink med vatten för att kunna hälla i och spola toaletten med.

Vagnar med färskvatten kommer att placeras ut vid Vätterngården samt vid parkeringen norr om/bakom kommunhuset.

Kom ihåg att ni behöver ha eget kärl eller flaska att hämta vattnet i.