Vadstena på fjärde plats när bästa teknikkommuner utses

Vadstena hamnar på fjärde plats när årets teknikkommuner utses. “Det  känns bra, för det här är saker vi jobbat mycket med”, säger samhällsbyggnadschef Annika Toll.

Under våren 2022 genomfördes en enkätundersökning i 95 kommuner om hur invånarna uppfattar kommunens service gällande fem olika områden.
Nu presenteras resultatet och Vadstena, som deltog för första gången, hamnar på fjärde plats i den totala sammanräkningen.
– Vi har satsat mycket på både drift och investeringar i den offentliga miljön, så det känns lite grand som ett erkännande för det arbete som gjorts, konstaterar Annika Toll.

Det fanns en mängd frågor i enkäten, fem av dessa låg till grund för det sammanlagda resultatet. Dessa var:

Vägstandard − Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator och vägar?

Snöröjning − Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts kommunen?

Parker − Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen?

Vattenkvalitet − Vad tycker du om kvaliteten på kranvattnet?

Avfall − Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall vid din bostad?

De områden där Vadstena får bäst omdömen är bland annat skötsel av torg och trottoarer, precis som skötsel av parker. Där ligger kommunen på topp tio.

– Det får vi tacka våra duktiga medarbetare på driftsidan för. De är alla engagerade och  känner verkligen för sitt jobb. Då blir det också bra, säger Annika Toll.

– Parkerna är viktiga, både för rekreation och livskvalitet.

Porträtt Annika Toll

Annika Toll, samhällsbyggnadschef.

Enligt undersökningen är 66 procent av de svarande nöjda med sin senaste kontakt med kommunen, vilket räcker för en sjunde plats i den kategorin.

– Det är positivt, men vi vill förstås bli ännu bättre. Medborgarkontakter är något vi prioriterar. Vi försöker alltid att svara snabbt och vara tillgängliga. Vår tjänst, Ett bättre Vadstena, där kommuninvånarna kan komma med synpunkter på ett smidigt sätt, har blivit en framgång, precis som vi hoppades.

Det blir också positiva omdömen kring hämtning av hushållsavfall, medan standard på gator och vägar får lite sämre omdöme, precis som gång- och cykelvägar.
– I vår trafikmiljö pågår hela tiden nya ombyggnadsprojekt. Situationen för de oskyddade trafikanterna prioriteras alltid i våra dessa projekt, säger Annika Toll.

Kritik på teknik-enkäten ger, enligt henne, viktig feedback till kommunen.
– Vi kommer att studera resultatet noga och det hjälper oss i vårt fortsatta arbete.

Undersökningen genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)