Utbrott av fågelinfluensa i Östergötland lorem ipsum dolor sit amet

Den senaste tiden har flera fall av fågelinfluensa konstaterats i Östergötland.

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar, men just nu cirkulerar även smittan hos tama fåglar i landet. Fåglarnas vårflytt innebär hög smittrisk i hela landet och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Länk till Länsstyrelsen Östergötland som ansvarar för frågan.