Uppgraderad vatten- och avfallsapp

Nu har Motala kommun lanserat sin uppgraderade vatten- och avfallsapp. Texten nedan kommer från Motala.se, men gäller även för de Vadstenabor som använder sig av appen:

Den nya appen följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, med ny plattform, gränssnitt och utökad tillgänglighet.

Du som redan är användare måste ladda ner den nya appen för att fortsatt kunna följa våra tjänster och ta emot push-notiser.

Vår uppgraderade gratis-app ger ett nytt gränssnitt, utökad tillgänglighet samt schema och notiser för slamtömning. Appen påminner dig om nästa tömningsdag för avfall och slam. Du kan även få notis om senaste händelse för slamhanteringen. Med hjälp av appen har du koll på ändrad tömning vid helgdagar, vattenläckor och vattenavläsning. Givetvis hittar du information om återvinningscentralernas öppettider och hur du ska sortera.

För dig som nyttjar tjänsten slamtömning kan i den nya app-versionen se din senaste händelse för slamhanteringen. För de olika händelsetyperna ordinarie tömning, budad tömning, akut tömning, jourtömning och bomkörning visas datum och tid i appen.

Appens tillgänglighetsanpassning innebär att ge människor med funktionshinder tillgång till appen på samma villkor som andra. Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) ska alla offentliga aktörers webbplatser, dokument, appar och interna system vara tillgängliga.

Det nya gränssnittet innebär fler möjligheter till dialog med dess användare, som exempelvis fler aviseringar till kund. Det kan handla om att appen meddelar när man ska läsa av sin vattenmätare och kanske till och med erbjuda en rundvandring i Karshults reningsverk via appen. Idéerna är många och långt ifrån omöjliga att genomföra.

Har du idéer så är du välkommen att skicka in dem till kundcenter@motala.se