Torsdag: Vatten stängs av i Borghamn, Rogslösa och Skedet

Torsdagen den 16 juni mellan klockan 07.30 och cirka 16.00 stängs det kommunala vattnet av på delar av Släggvägen och Sågarevägen i Borghamn, längs Borghamnsvägen mot Rogslösa, i Rogslösa och i Skedet/längs Skedagatan.

VA utför underhållsarbete på ledningsnätet .

Det kommer att placeras ut två vattenkärror där man kan hämta vatten till matlagning med mera.

Platser:
Återvinningsstationen i Borghamn.
Rogslösa skola