Tomtsläpp på Södra Drottningmarken

Tomtsläpp på Södra Drottningmarken

Nu släpper vi de sista tomterna på Södra Drottningmarken! Snart är hela området fullt utbyggt.

Tomterna kommer att förmedlas till tomtkön. Brev och informationsmaterial skickas till alla i kön innan jul.