Simhallen: Nästa etapp av renoveringen dröjer

Som bekant öppnade simhallen på nytt kring årsskiftet, efter en större renovering. Nu planeras för en ny etapp.

Nästa steg är renovering av omklädningsrum och duschar. Då det kommit frågor till personalen i simhallen, så krävs ett tydliggörande.
Det är ännu inte bestämt när renoveringen kommer att ske, men kultur- och fritidsförvaltningen räknar med att det blir någon gång under 2024.