Så påverkar Vadstena triathlon trafik och framkomlighet

Lördag den 27 augusti det dags för Vadstena triathlon. Den stora folkfesten kommer att  påverka trafik och framkomlighet i och omkring staden.

Evenemanget kommer att påverka både gång-, cykel- och motortrafik i helgen.

Löpning, sträcka (bild nedan):

Start vid Vadstena slott, sedan går loppet följande sträcka: Nedre Hamnparken, Stora hamnpiren, Strandpromenaden, Lasarettsgatan, Lastköpingsgatan, Kyrkogatan, Motalagatan, Storgatan och Slottsvägen.  Endast ett körfält kommer att vara öppet på berörda gator från cirka 09:00 till 18:00.

Cykel, sträcka (bild nedan):

Cykelloppet startar vid slottet. Cyklisterna kör ut på Hamngatan, som kommer att vara helt avstängd för trafik), fortsätter sedan på Järnvägsgatan upp till Ödeshögsvägen. På Järnvägsgatan kommer trafik vara avstängd i båda riktningarna.
Detta gäller lördag 06:00-18:00 

Cyklisterna fortsätter söderut, ned längs väg 919, sedan ta av in på väg 941, över Nässja och Örberga, sedan ut på väg 919 igen och in mot staden. Då loppet pågår är det förbjudet att gå eller cykla på gång- och cykelvägen utmed väg 919.
Detta gäller lördag 06.00-18.00.