Personlig lockdown för Östergötland

Region Östergötland valde under fredagen 30 april att uppmana alla invånare till personlig lockdown under två veckors tid.

Smittspridningen är fortsatt mycket stor i länet, läget är allvarligt inom sjukvården och samtidigt har vi östgötar blivit sämre på att följa rekommendationerna.

Inga nya rekommendationer införs egentligen under perioden. Personlig lockdown handlar istället om att vi alla måste ta vårt ansvar och följa de råd och restriktioner som redan finns, och stänga ner så mycket som möjligt av våra sociala liv.

Under personlig lockdown gäller följande:

  • Träffa inga andra än de du bor med.
  • Stanna hemma vid minsta symtom.
  • Arbeta hemifrån om du kan.
  • Undvik att vistas i trånga inomhusmiljöer. Handla ensam.
  • Håll minst 2 meters avstånd till andra människor.
  • Res bara med kollektivtrafiken om du måste och använd då munskydd i rusningstrafik.
  • Folkhälsmyndighetens besked om lättnader gällande enstaka utomhusmatcher för barn och unga födda 2002 eller senare gäller inte i Östergötland under perioden.
  • Lättnader för de som är vaccinerade och personer som haft covid-19 gäller inte heller i länet.

Genom att göra en personlig lockdown bidrar du till att smittspridningen bromsas och till att en medmänniska inte blir allvarligt sjuk.

Här kan du se presskonferensen 30 april från Region Östergötland