Ansvariga för integrationsprojektet Ava

Niklas Westerfjärd, Snjezana Mrdjen, Malin Kärrbrink och Losi Nader.

Nytt integrationsprojekt med fokus på nyanlända kvinnor

Vadstena kommun har blivit beviljade medel från Länsstyrelsen i Östergötland för att driva integrationsprojektet Ava – Aktiva Vadstena.

Syftet med projektet är att underlätta etablering i samhället och på arbetsmarknaden för nyanlända, med fokus på nyanlända kvinnor, genom att erbjuda insatser som är efterfrågade och systematiskt förbättra mottagandet av nyanlända i kommunen. Ava sker i samverkan med Vadstena folkhögskola.
–  Det är ett spännande projekt! säger Losi Nader projektledare för Ava och fortsätter:
– Genom samverkan med Vadstena folkhögskola och föreningslivet kan vi tillsammans underlätta etableringen  av våra nyanlända i samhället.

Snjezana Mrdjen är integrationssamordnare på Vadstena kommun och har identifierat behoven som finns bland nyanlända.
– Jag ser projektet som en social investering. Jag hoppas att våra insatser ska kunna möta de nyanländas behov. Genom att vi kan samverka kan vi kombinera kunskap och erfarenheter från våra olika verksamheter. Vilket i sin tur leder till att vi bättre kan tillgodose behoven. Det gynnar både individen och vår kommun.

Niklas Westerfjärd jobbar inom socialförvaltningens Råd och Stöd och har erfarenhet av att jobba med föräldraskapsstöd.
– Jag ser fram emot att jobba med målgruppen nyanlända. I projektet kommer jag att gå utbildningen Föräldraskap i Sverige och därefter leda samhällsorienterad föräldraskapsutbildning för  nyanlända.

Malin Kärrbrink, lärare på Vadstena folkhögskola har en lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända och tror på samverkan mellan Vadstena kommun och Vadstena folkhögskola.
– Folkhögskolans uppdrag är att ge bildning och ökade möjligheter för delaktighet i samhället. Så att vara med i projekt Ava sätter vi stort värde på och ser fram emot samarbetet.