Nytt farthinder – falluckor ska sänka hastigheten

Nu tas ett nytt farthinder i drift på Hovsvägen i Vadstena. Det är så kallade falluckor, som aktiveras vid för hög hastighet.

De två övergångsställen som tidigare fanns på Hovsvägen mellan Katarinaskolan och Petrus Magniskolan har nu blivit ersatt av ett. Och på båda sidorna om detta övergångsställe finns nu två farthinder.

– Det är många barn som passerar här varje dag, så det är därför vi vill höja trafiksäkerheten, säger mark- och exploateringschef Mikael Lilja.

De nya farthindren är de första av sitt slag i Vadstena. Det är “falluckor” som aktiveras och faller cirka sex centimeter när ett fordon överskrider tillåten hastighet, som är 30 kilometer i timmen på den aktuella platsen.

Skylt med varning för hastighetsöverträdelse med symbol för fallalucka.

Skyltar varnar trafikanterna för farthindren.

Utöver trafiksäkerheten, så finns också ett miljötänk med de nya farthindren. Vid ett vanligt fartgupp så bromsar bilarna in, kör över och sedan trycker föraren på gasen igen.
– Det här ger ett jämnare flöde, förklarar Lilja.

Detta är inte de enda trafiksäkerhetsåtgärderna som tagits i området. Det finns nu även en gång- och cykelväg på Borgmästaregatan, där både Petrus Magniskolan och sim- och sporthallen finns.

– Det gör att vi knyter ihop hela området, med gång och cykelväg hela vägen mellan Hovsvägen och Skänningegatan, säger Lilja.

Räddningstjänsten är informerade om att falluckorna installerats och de kan koppla in sig i det system som styr falluckorna, så de inte fälls ned vid utryckning.
Det är alltså inga problem för utryckningsfordon att passera över farthindren.