Nya regler för yrkesmässiga hygieniska verksamheter

Nya regler för yrkesmässiga hygieniska verksamheter

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag (SFS 2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Den nya lagen innebär nya kompetenskrav för de som utför ingreppen, större skyldigheter för verksamheterna och stärkt skydd för de som får en behandling. Det påverkar skönhetssalonger och andra så kallade hygieniska behandlingsverksamheter i kommunen.

Anmälningsplikt till kommunen

I samband med att det nya regelverket började gälla skedde en förändring i 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, för vilka hygieniska behandlingar som ska anmäla sin verksamhet till kommunen. Verksamheter som bedriver hygienisk behandling och som omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta, exempelvis tatuering. Detta kommer att innebära att verksamheter som använder stickande/skärande verktyg, men som tidigare inte har räknats som anmälningspliktiga, exempelvis nagelsalonger, frisörer och salonger som utför öronhåltagning, nu kommer att behöva anmäla sig till kommunen.

Är din verksamhet anmälningspliktig?

Har du frågor eller funderingar eller är du osäker på om din verksamhet omfattas av de nya bestämmelserna?  Kontakta miljöavdelningen via kommunens växel, 010 234 70 00 eller via epost miljo@vadstena.se.

De verksamheter som omfattas av bestämmelserna har fram till 1 september 2021 att anmäla sig till kommunens miljöavdelning. Den som inte gör anmälan riskerar att få betala en miljösanktionsavgift.

Till anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Ytterligare information och vägledning

Ytterligare information och vägledning kopplat till den nya lagen, finns även på www.socialstyrelsen.se