Nya konstverket “Mellan himmel och jord” invigt

Ulla Fredriksson har skapat Vadstenas nya konstverk “Mellan himmel och jord”. Det ska skapa en harmonisk entré till Rådhustorget. Ett moln har landat och gjort avtryck i en kudde. Regnet eller betraktaren kan fylla fördjupningen så att man ser molnformen i kudden. Samtidigt speglas himlen och ger en kontakt mellan himmel och jord. Verket är gjort i Borghamnskalksten där kudden är slipad och sockeln tandhuggen. Arbetet är utfört av stenmästaren Roger Larsson.

Verket invigdes under Kyndelsmässomarknaden 5/2 2022.