händer som skriver på en latop

Ny visselblåsarfunktion nu tillgänglig

Nu kan anställda och personer med annan koppling till kommunen på ett enkelt sätt anmäla missförhållanden inom de kommunala verksamheterna.

Det är ett kommande lagkrav att kommunerna ska ha en så kallad visselblåsarfunktion och nu är tjänsten aktiverad på vadstena.se.

Du hittar den här

Den nya funktionen är till för att smidigt och anonymt (om man så vill) kunna anmäla missförhållanden eller händelser som är av allmänt intresse.

Det kan handla om exempelvis muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också vara närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

– Vadstena kommun har möjliggjort för att alla som finns i personkretsen ska kunna visselblåsa på ett enkelt och bra sätt. Det går även att se det som ett komplement till de funktioner som redan i dag används, till exempel att anmäla till annan överordnad, politiker eller revision, förklarar kommundirektör Madeleine Andersson.

– Vår nya funktion innebär dock att det är enklare att vara anonym och att anmälan sker på ett strukturerat sätt med tydliga rutiner. Min känsla är dock att det inte kommer att nyttjas särskilt frekvent och att vi får utvärdera funktionen efter ett år för att se utvecklingsmöjligheter, säger hon.