Kommunalråd Peter Karlsson och utredare Baharan Raoufi-Kvist

Nu finns en ny plan för hur kommunen ska jobba med det brottsförebyggande arbetet. Härs syns Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande, och utredare Baharan Raoufi-Kvist.

Ny handlingsplan för det lokala brottsförebyggande arbetet

Kommunstyrelsen har antagit en ny handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet i Vadstena kommun 2022-2023.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson och Brå-samordnare Baharan Raoufi-Kvist berättar mer.

Vad är en handlingsplan för brottsförebyggande arbete?
– Handlingsplanen är en del av den upprättade samverkansöverenskommelsen mellan Vadstena kommun och Polismyndigheten. Handlingsplanen belyser gemensamt prioriterade områden inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Baharan Raoufi-Kvist.

Vilka områden är prioriterade?
– Dessa tre områden är prioriterade:

  • Våld som omfattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism
  • Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS)
  • Otrygga offentliga miljöer

Hur jobbar Vadstena kommun vidare med handlingsplanen?
I kommunen finns ett strategisk brottsförebyggande råd, BråVa. Rådet består av kommundirektören och tjänstepersoner från samtliga förvaltningar inom kommunen samt representant från Polisen, säger Baharan Raoufi-Kvist och fortsätter:
– Vi träffas flera gånger per år och går genom aktuella händelser och arbetar vidare med områdena som vi har tagit fram i handlingsplanen. Det brottsförebyggande arbetet sker kontinuerligt i verksamheterna.

Hur upplevs tryggheten i Vadstena kommun?
– 
Enligt medborgardialog som vi genomförde tillsammans med Polisen 2021 och en ny trygghetsmätning som Polisen har genomfört, upplever sig Vadstenabor väldigt trygga. Vi ligger väldigt bra till och det är vi stolta över! Det ger oss möjlighet att jobba mer förebyggande, säger Peter Karlsson och fortsätter:
– Vi kommer att genomföra en till trygghets- och förbättringsvandring den 22 november där vi går från hamnen till Kungsvalla. Invånare har möjlighet att gå med och kan komma med synpunkter om hur den upplevda tryggheten kan bli bättre.

Fotnot:
Håll utkik på hemsidan och nästa nummer av Hemma i Vadstena för mer information om nästa trygghets- och förbättringsvandring.